Tag: php


PHP-logo

بسیاری از مواقع لازم است که در فایل php.ini تغییری ایجاد شود و برای این منظور اولین قدم پیدا کردن محل فایل php.ini می باشد. برای پیدا کردن مسیر فایل php.ini در سرور خود می توانید از دستورات زیر استفاده کنید. /usr/local/bin/php --ini | grep 'Loaded Configuration File' /usr/bin/php --ini | grep 'Loaded Configuration File' whereis php.ini...

بیشتر بخوانید


Send this to a friend

در وبلاگ مشترک شوید و همیشه به روز باشید!
اولین نفر از مطالب ویژه و منتخب وبلاگ آگاه شوید.
به هیچ عنوان اسپم ارسال نمی شود و لینک اختیار لغو کردن عضویت در تمام ایمیل ها موجود است.