Tag: نصب SSL


Directadmin sni

برای این که بتوانید در کنترل پنل دایرکت ادمین روی دامنه ها SSL نصب کنید نیاز است که برای دامنه IP اختصاصی داشته باشید یا قابلیت SNI را فعال کنید. در حالتی که SNI فعال نباشد کد های SSL مربوط به دامنه در آدرس زیر ذخیره می شود و مشکل اینجاست که اگر برای دامنه دیگری بخواهید SSL داشته باشید آدرس فایل ها برای هر دامنه جداگانه نیست. /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.ca اما با فعال اگر قابلیت SNI آدرس فایل هابرای هر دامنه متفاوت خواهد بود که باعث می شود بتوانید بدون داشتن ای......

بیشتر بخوانید


Send this to a friend

در وبلاگ مشترک شوید و همیشه به روز باشید!
اولین نفر از مطالب ویژه و منتخب وبلاگ آگاه شوید.
به هیچ عنوان اسپم ارسال نمی شود و لینک اختیار لغو کردن عضویت در تمام ایمیل ها موجود است.